LIFE LINE plus s.r.o. autorizovaný distributor a servisní středisko dýchací techniky Scott

Úniková dýchací technika

ELSA je zkratka vytvořená z prvních písmen anglických slov Emergency Life Support Apparatus.
Jedná se o jedinečný dýchací záchranný produkt s jednoduchým, ale užitečným designem, který umožňuje prověřenou a spolehlivou ochranu dýchacích cest při úniku z ohroženého prostoru.
Používá se v místech, kde je požadavek maximální respirační ochrany a kde je nutné nouzově evakuovat osoby, a to i ve stísněných prostorech jako jsou např. věznice, hotely, tovární sklady apod. Systém je uzpůsoben pro použití nevyškolenou osobou - stačí otevřít chlopeň obalu a dojde k aktivaci systému; pak už jen nasadíte kuklu a můžete unikat z ohrožení.
Systém je k dispozici s tlakovou lahví na 10 nebo 15 minut a je certifikován dle EN 1146.

ELSA se skládá z:

2021 © Copyright scottsafety.cz | Všechna práva vyhrazena | info@scottsafety.cz | lifeline.cz | Tvorba: GLIPS